Институции

Бизнес център Пещера предлага възможности за безплатни обучения с ваучери

Пещера. Бизнес център Пещера предлага възможности за безплатни обучения с ваучери по професия или ключови компетентности. 

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ :


Чуждоезиково обучение  с продължителност от 300 учебни часа – включва три нива. 

Дигитална компетентност – за придобиване на начални умения по компютърна грамотност и офис приложения- 45 учебни часа

Професионално обучение

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: свържете се с  нас на 0350 66230; 0899981624

Коментари