Общество

Бивш кадър на община Пещера оглави дирекция в Министерство на туризма

Написано от Пещераинфо

Директорът на дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“ в община Пещера в мандат 2015-2019 г. Веселин Джелатов оглави дирекция „Програми и проекти в туризма“ в Министерство на туризма.

Той ще има за задача да подпомага министъра във функциите му, свързани с реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма.

Да Разработва, организира, координира и ръководи изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕС, в областта на туризма.

Като директор Веселин Джелатов ще осъществява дейностите на Министерството по разработване на проекти и участва в разработването, оценяването, наблюдението и контрола върху изпълнението на програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации. Ще участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Коментари