Култура

Библиотеката в  К. Димитриево ще получи финансиране от Министерството на културата

К. Димитриево. Читалищната библиотека в  Капитан Димитриево ще получи финансиране по програмата „Българските библиотеки "– съвременни центрове за четене  и информираност по одобрен проект  от Министерството на културата, съобщи за Пещераинфо Стоянка Иванова, секретар в културната институция. 
" Надяваме се съвсем скоро да изненадаме потребителите на библиотеката с нови книги от училищна, детска  и художествена литература. Проектът на НЧ“Сергей Румянцев-1909” е получил одобрение на стойност 1 555 лв"., уточни Иванова. Програмата продължава изпълнението на основната цел – чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация„ "Финансовата подкрепа е навременна и необходима, защото имаме нужда от нови и съвременни издания. Така ще бъдат задоволени много читателски търсения.”

 

Коментари