Институции

Без такса смет, след ясни критерии за освобождаване от налога

Написано от Пещераинфо

Пещера. Според приетите промени в Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги собствениците на имоти в община Пещера, които няма да ги ползват през 2012 г., се освобождават от такса за сметосъбиране и сметоизвозване. Гражданите ще доказват тези обстоятелства със справки за спряно водоподаване, газоподаване и електрическо захранване. Промяната в нормативния акт е прецедент за община Пещера, защото за първи път се задават ясни и точни критерии за освобождаване от налога.

Коментари