Институции

Без строителство на „Свети Константин“ до 30 август

Пещера. С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин“ през активния летен сезон и в съответствие с разпоредба на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места, Кметът на Община Пещера е издал Заповед за забрана на всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли до 30 август 2012 година. За ефективното изпълнение на заповедта, за предотвратяване и преустановяване на нарушения ще се грижат длъжностното лице на „ДАГА ПОЛИС“ АД – Елена Баракова и секретаря на община Пещера – Николай Гълъбов, инж. Стела Павлова – главен инженер  и инж. Атанас Пискюлев – старши експерт „Незаконно строителство, регистър и архив“.

Коментари