Вашите сигнали

Без коментар: Извънредното положение в Пещера

Написано от Пещераинфо

Пещера, 9 април. Такава организация на работата имат общински служители в Пещера. Скупчени, един до друг, без предпазни средства. Вероятно дамата от страни е ръководител и само тя е на поне 2 метра от работниците.
Сякаш Пещера не е огнище на коронавирус и сакаш няма ограничение за събирането на хора на обществени места!?…
Не е ли редно именно общината да си организира работниците и служителите съгласно заповедите ако не на Националния щаб, то поне на собствения си началник – кмета?
Молим ви – дайте добър пример, когато го изисквате от нас, обикновените граждани…

Бел.ред.Снимките са ни изпратени от читател на Пещераинфо

Коментари