Институции

Безпринципно: БСП не подкрепиха решения, касаещи финансиране на ремонти, дарение, спорт, снегопочистване

Община Пещера ще предостави дарение на РУ на МВР – Пещера. Предложението за помощта направи кметът Николай Зайчев, а общинските съветници го подкрепиха. Дарението е в размер на 25 000 лв. за извършване на ремонт на санитарните възли и вътрешно боядисване на сградата на полицията. Целта е да се подобрят условията на труд на служителите във връзка с постъпило искане от Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик. В момента сградата на МВР в Пещера се санира по проект, спечелен от Община Пещера. Средства за описаните дейности вътре в сградата няма. Затова градоначалникът и неговият екип предложиха за вътрешните ремонтни дейности, поради отпадане на необходимостта, да бъде пренасочена сумата предвидена за изграждане на тоалетна в парка на съда.

Освен тази актуализация на бюджета, мнозинството от общинските съветници решиха с приходи от продажба на нефинансови активи да пренасочат средства за ремонт на  покривната конструкция на пешеходният мост на река „Стара река“ и ремонт на сградата за музейна сбирка находяща в Радилово.

Поради необходимостта за рекултивиране на старото сметище Община Пещера трябва да започне изработване на работен проект за това. Необходимо е да се извършат предпроектни проучвания за изграждане на претоварна станция на територията на община Пещера, с реализацията на която ще се оптимизират количествата битов отпадък и транспорта им до регионално депо за битови отпадъци.

Актуализацията на бюджета засегна и дейността на ОП“ЧПОИ“ и по-точно необходимостта от осигуряването на средства за преминаване от ръчна обработка на лед, към обработка с течен материал, за което трябва да се закупи помпа нагнетателна и резервоар дебелостенен с обем 4 000 литра.

С цел развитие на спорта за всички – насърчаване на здравословната двигателна активност и практикуването на спорт от ученици и младежи като фактор за подобряване на общественото здраве, както и постъпило искане от „Спортен клуб тенис на маса Пещера“ с актуализирането на бюджета бе решено да се предоставят средства в размер на 3 500 лв., за закупуване на 3 бр. професионални маси и тренировъчни консумативи за нестопанската им дейност, като същите не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.

Всички тези промени в бюджета бяха категорично подкрепени от 15 общински съветници. Местните депутати от БСП гласуваха против или въздържал се.

Общинските съветници имаха изнесено заседание в Капитан Димитриево.

Коментари