Институции Общество

Безплатен интернет, реконструкция на пазара…какво още е включено в бюджета?

Пещера.722 948 лева за капиталови разходи са заложени в проектобюджета на община Пещера за 2016 г. Това стана ясно на общественото обсъждане на бюджета, което се проведе днес. какво още съдържа финансовата рамка за следващата година чуха само 6-7 човека, уважили обсъждането. 

Най-голямата сума за капиталов разход е предвидена за реконструкция на терена на района на общински пазар -362 077 лв. Според представения план на капиталовите разходи ще бъде изградена система за електронно гласуване в общинския съвет на стойност 14 040 лева, както и система за видеопредаване на сесиите на местния парламент за 2 955 лв. Система за безплатен безжичен интернет в центъра на града пък ще струва 2 810 лева.

От тези средства едва 225 423 лева ще са субсидия от държавния бюджет. Останалите средства трябва да бъдат набавени с постъпления от продажба на общински нефинансов актив. Вижте и целия списък:

ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2016 г.

 

 

§ 5100 Основен ремонт

 

 

1

606

Ремонт тротоари в с.Радилово и с.Кап.Димитриево

51 424

Целева капиталова субсидия

2

713

Основен ремонт стадиона

31 183

Целева капиталова субсидия

 

 

§ 5200 Придобиване на ДМА

 

 

3

122

Компютри за ОА

3 000

местни приходи

4

122

Система за контрол за достъп

3 600

 §4000Постъпления от продажба на общински нефинансови актив

5

123

Система за електронно гласуване

17 040

 §4000Постъпления от продажба на общински нефинансови актив

6

123

Система за видеопредаване на сесии на Общински съвет

2 955

 §4000Постъпления от продажба на общински нефинансови актив

 

603

Авторски надзор ВИК с.Радилово и с.Кап.Димитриево 

8 316

Целева капиталова субсидия

7

606

СМР ул. Часовника"

21 293

 §4000Постъпления от продажба на общински нефинансови актив

8

606

Инвест.проект подпорна стена ул. Г.Ангелиев с.Радилово

1 300

Целева капиталова субсидия

9

606

Вертикална планировка на кръстовището на ул."З-ти март" и ул."Г.Кюсеиванов", гр.Пещера

72 000

 §4000Постъпления от продажба на общински нефинансови актив

10

606

Проект Реконструкция на ул."Снежанка" в района на турските гробища

4 000

Целева капиталова субсидия и  §4000 Постъпления от продажба на общински нефинансови актив

11

606

Проект Улица с осови точки – 294г-294з, кв.27, гр.Пещера

10 000

Целева капиталова субсидия

12

606

Улица "Г.Кюсеиванов" – в района на парка – канализация, ул.осветление, пътна част

10 000

Целева капиталова субсидия

13

606

Проект Път – полски обслужващ жилищни сгради извън регулация на изхода за гр.Батак

7 000

Целева капиталова субсидия

14

606

Проект за Изграждане на ул."Ст.Карадджа" до ул."Хан Пресиян", гр.П-ра

3 000

Целева капиталова субсидия

15

606

Проект Реконструкция на ул."П.Горанов", гр.Пещера

3 000

Целева капиталова субсидия

16

606

Техническо проектиране на обекти за финансиране от ЕС

100 000

Целева капиталова субсидия

17

619

Инвест.проект спортна площадка кв.Луковица

500

Целева капиталова субсидия

18

619

Система за безжичен интернет

2 810

 §4000Постъпления от продажба на общински нефинансови актив

19

740

Проект за благоустрояване на УПИ ХХIV- Стария часовник с индификатор 56277.503.594 и авт.надзор

8 000

 §4000Постъпления от продажба на общински нефинансови актив

20

898

Реконструкция на терена на района на общински пазар.

362 077

 §4000Постъпления от продажба на общински нефинансови актив

 

 

Общо

722 498

0

 

Коментари