Региона

 Безплатен достъп до безжичен интернет и за Брацигово

Брацигово. Безплатен достъп до безжичен интернет за граждани на обществени места получава община Брацигово. Екипът на кмета Петко Петков кандидатства по програмата към Европейската комисия WiFi4EU през пролетта на 2018 г., а през юни 2019 г. е получено потвърждение за одобрение на проекта. Община Брацигово бе сред одобрените български общини, които ще получат финансиране за изграждане на мрежa за безжичен интернет в населените места. WiFi4EU е инициатива на Европейската комисия и цели да създаде точки за безплатен достъп до глобалната мрежа по публичните сгради, включително библиотеки, музеи паркове, площади и други места от обществен интерес, като се планира до 2020 г. да бъде осигурен безплатен безжичен интернет на най-посещаваните обществени места във всяко село и всеки град в Европа. Целта е не само да има свързаност на отделните хора, но и културен и исторически обмен на информация. Точките за достъп ще бъдат инсталирани от Общината и дружеството за инсталиране на WiFi, като се използва ваучер от ЕС. Общината ще бъде отговорна за финансирането на абонамента за интернет и поддръжката на оборудването, за да се предлага безплатен и висококачествен безжичен достъп до мрежата за всички граждани и посетители. Община Брацигово като бенефициент ще трябва да използва общата визуална идентичност, която ще бъде предоставена от Комисията и да публикува връзки към съответните онлайн инструменти. Спечелилите общини покриват географски всички страни и региони на Европейския съюз – от най-големите и развитите до най-малките и бедните.

Коментари