Институции Култура

Балканджиева : Училищата и детските градини в Пещера са готови за новата учебна година

Написано от Величка Ачева

Пещера. Всички училища и детски градини в община Пещера имат готовност за започване на новата учебна 2019/2020 година, съобщи за Пещераинфо Диана Балканджиева от местната администрация.

“ Осигурени са необходимите условия за обезпечаване на нормален образователно-възпитателен процес“, каза шефът на образователния отдел и допълни, че във всички общински учебни и детски заведения са получени необходимите учебници, помагала, познавателни книжки за децата и учениците. По нейните думи, във всички училища са въведени електронни дневници.Те ще дадат възможност на родителите да следят постиженията на своите деца в реално време. Новост е внедряването на система за контрол на достъпа, оборудване на три нови компютърни кабинета и монтаж на електронен звънец в СУ ,, Св. Климент Охридски“.

По уверение на директорите на детските градини и училища, всички ремонтни дейности ще завършат преди началото на учебната 2019/2020г. От тази учебна година учениците в НУ,,Михаил Куманов“ ще учат на едносменен режим. Балканджиева допълни, че във връзка с това се е наложило подновяване на отоплителната инсталация на училището, което вече е осъществено. Всички институции са извършили необходимите дейности за подготовка на сградите за отоплителния сезон.
По прогнозни данни, подадени от директорите, в първи клас през учебната 2019/2020г. ще постъпят 141 първокласници. В детските градини в общината ще бъдат възпитавани 516 деца, 1522 ученици ще се обучават в училищата на община Пещера.

Професионално образование по пет специалности ще получат 174 ученици от ПГХВТ,,Атанас Ченгелев“ и 114 ученици по шест специалности в Обединено училище ,,Любен Каравелов“.

Завършващите Х-ти клас в Обединено училище ,,Любен Каравелов“ ще могат да продължат образованието си в професионалната гимназия в общината.

Ново от тази учебна година е, че за учениците от Х-ти клас ще има външно оценяване в края на година.
Учениците от І до ІІІ клас ще учат до 29.05.2020г. Друга новост е, че четвъртокласниците ще завършат учебната година на 16.06.2020 г. Тази година те ще имат външно оценяване само по български език и математика.
Със заповед на министъра на МОН са определени ваканциите и неучебните дни за учебната 2019 – 2020 година:
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
05.02.2020 г. междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас
2. Неучебни дни
20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. втори ДЗИ
09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас
3. Начало на втория учебен срок
06.02.2020 г. I – ХIІ клас
4. Край на втория учебен срок
14.05.2020 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
29.05.2020г. І – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за
паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Коментари