Институции

Балабанов : За вандалите унищожаващи парковете- прошка няма, няма и да има

Пещера. Във връзка с коментари във Facebook и други социални мрежи и сайтове, че ръководството на Общинска администрация нехае относно случаите на свободно пашуващи коне и крави в парковете на града, информирам гражданството от община Пещера за следното :
Ръководството на Община Пещера води непримирима борба с нарушителите на обществения ред, които умишлено рушат общинската собственост, твърдението си аргументирам с конкретни имена и цифри.
1. Кирил Сийков Маджаров е глобен от еколозите два пъти по 200 лв. заради пасящи крави в Централен парк
2. Еленко Димитров Батаклиев- глобен три пъти. Платил е две глоби по 100лв и една от 200лв.
3. Иван Георгиев Дражев- глобен 100лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
4. Дончо Василев Василев- глобен 100лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
5. Марина Николова Атанасова -глобена 100лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
6. Георги Василев Василев – глобен 100лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
7. Найден Василев Василев – глобен 100лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
8. Димитър Емилов Топалов – глобен 200лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
9. Георги Атанасов Филипов – глобен 200лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
10. Христо Георгиев Ненков – глобен 100лв. за свободно пашуване на коне в парк пред Районен съд- Пещера
11. Николина Запрянова Даскалова – глобена 100лв. за свободно пашуване на коне в парк пред Районен съд- Пещера
12. Сашо Рашков Мутавчиев – глобен 100лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
13. Борис Костадинов Цвеев – глобен 100лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
14. Димитър Емилов Батаклиев – глобен 200лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
15. Дончо Василев Василев – глобен 100лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
16. Георги Василев Василев – глобен 100лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк
17. Асен Симеонов Топалов – глобен 100лв. за свободно пашуване на коне в Централен парк

Глобени недобросъвестни граждани , които са пускали без надзор крави по улици и паркове в Пещера :

1. Атанас Янакиев Мишев – глобен 50лв. за свободно пашуване
2. Ердуан Неджми Чаушев – глобен 100лв. за свободно пашуване
3. Анка Атанасова Мишева – глобена 20лв. за свободно пашуване
4. Емил Алеков Беличев – глобен 20лв. за свободно пашуване
5. Албена Димитрова Мутавчиева – глобена 20лв. за свободно пашуване
6. Анка Атанасова Минчева – глобена 50лв. за свободно пашуване
7. Неджатин Асат Устахлиев – глобен 100лв. за свободно пашуване
8. Иван Атанасов Дражев – глобен 150лв. за свободно пашуване

Уважаеми съграждани,
държа да подчертая, че всички изброени по- горе са заплатили наложените санкции в Общината. Въпреки това, подобни нарушения от страна на недобросъвестни граждани продължават. Призовавам жителите на общината да пазят красивите обществени места за отдих, парковете и общинската собственост, тъй като тези придобивки са на всички и за всички !

с уважение : Стефан Балабанов – заместник-кмет на Община Пещера

Коментари