Институции

Атанас Илиев става зам.-районен прокурор

Пещера-Пловдив. С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ Атанас Димитров Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив е назначен на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пловдив.

В предложението на административния ръководител на Районна прокуратура – Пловдив е посочено, че към настоящия момент длъжността е свободна, а Районна прокуратура – Пловдив е една от най-натоварените районни прокуратури.

Прокурор Илиев има над 14 години юридически стаж, от които над 5 години като прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.

Атанас Илиев е бил следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик в периода 2005 – 2006 г., прокурор в Районна прокуратура гр. Велинград в периода от 2006 г. до 2012 г., след което е назначен в Районна прокуратура – Пловдив.

Коментари