Култура

Аптекарите предлагат негодните лекарства да се предават в аптеките с лична карта

Написано от Пещераинфо

Лекарствата с изтекъл срок на годност да се връщат от гражданите в аптеките срещу документ за самоличност вместо с касова бележка. Това предлагат от Националната аптечна камара /НАК/ в становище, изпратено до министъра на здравеопазването Стефан Константинов. Становището е предоставено и на БТА. Проектът за Наредба за условията и реда за унищожаване, преработване или използване за други цели на лекарствени продукти, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването /МЗ/, е изработен без участието на експерти на НАК, каквато договореност е имало през ноември 2010 г.  Част от текстовете на проекта са неприложими, тъй като гражданите пазят касовите си бележки до напускане на търговския обект, по смисъла на данъчното законодателство, според НАК. Ако касовата бележка е запазена, рядко на нея е описано поименно всяко лекарство. Гражданин, закупил лекарство от едно населено място, не може да го върне в аптека от друго населено място, предвиждат нормативните промени, което според НАК е „административен нонсенс“. Не става ясно и къде може да се върне лекарството, ако аптеката вече е закрита, както и връщането на лекарство, на което не се вижда срокът на годност – отделен блистер, пакетче и др., според становището на камарата. Връщането на лекарства, купени от чужбина, също не е регламентирано. НАК предлага на МЗ да се доработят промените съвместно с техни експерти, със специалисти по третиране на опасни отпадъци, с Български фармацевтичен съюз, с производители и вносители на лекарства продукти.

Коментари