Институции

АПИ премахна повдигната пешеходна пътека, защото е на Републикански път

Пещера.Повдигната пешеходна пътека на ул.Йордан Ковачев" е била премахната от Агенция"Пътна инфраструктура". Тъй като улицата е част от Републиканската пътна мрежа, АПИ трябва да направи такава неравност отново, по новите правила.

Коментари