Общество

Анелия Ходжова: Учениците искат да знаят повече за пещерските будители

Написано от Пещераинфо

Анелия Ходжова-Мемишева е преподавател по български език и литература в ОУ“Петко Р.Славейков“

Г-жо Ходжова-Мимишева, ще се включат ли възпитаниците от ОУ „ П. Р. Славейков“ в конкурса организиран от Биовет АД  и посветен на „Пещерските будители“?

Децата от нашето училище с ентусиазъм приеха да участват в конкурса. По тяхно желание, аз и г-жа Чожгова, разяснихме подробно целта на предстоящата надпревара между училищата в Пещера.

Споделиха ли децата в кой раздел ще участват?

Децата от училището влизат във втора възрастова група – от 5 до 7 клас. Според критериите те трябва да избират между написването на есе, разказ, стих или съчинение. Учениците от петите класове ще пишат разкази и съчинения посветени на пещерските будители. Учениците от седмите класове ще работят върху есета. Разяснили сме им, че ще бъде оценявана писмената грамотност, личното отношение на твореца пресъздадено в конкурсната работа, спазване на темата на конкурса, богатството на изразните средства, с които боравят. За да бъдат обективни поставените оценки, конкурсните работи ще бъдат писани на ръка. Всички пожелали да участват бяха запознати с най- известните и популярни пещерски будители. Научиха причините заради които имената им са останали в историята ни. Говорихме за забележителностите, емблематичните сгради и културни институции в Пещера. Важното е, че децата сами ще направят своя избор. Моето усещане е, че участниците вече работят по теми свързани с разговорите ни в час.

Вашата оценка за провеждането на конкурса ?

Важно е, че учениците приемат с интерес подобни конкурси. Създаденият, от наложената тема, интерес у децата е най- радващото. Самите те искат да знаят повече за будителите на Пещера. Помощ ще получат от родителите си, от преподавателите, което формира една обща заинтересованост. Идеята на Биовет е обединителна в тези трудни времена. От това имаме нужда ние, учителите. Радваме се, че Биовет гради мост между поколенията и създаде още по- силна връзка в образователния процес между училище- ученик и родител.

Коментари