Институции

Анастасия Младенова и Георги Козарев участват в Общото събрание на НСОРБ

Написано от Пещераинфо

Пещера. Анастасия Младенова- председател на Общински съвет Пещера и кметът на община Пещера Георги Козарев участват в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се провежда на 29 февруари и 1 март в София, съобщават от общинския пресцентър. Общото събрание трябва да приеме Програма за дейността на НСОРБ за 2012 г.  Дневният ред включва избор на председател и членове на Управителния и Контролния съвет на Сдружението. Представителите на местната власт ще обсъждат и отчет за изпълнението на бюджета на НСОБР за 2011 г., както и проектобюджет за 2012 г.

Коментари