Институции

Анализ на финансовото министерство поставя Община Пещера сред стабилните общини у нас

Пещера.Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините през 2017 г. За Община Пещера основните цифри показват стабилност. Тя е сред общините с минимални просрочени задължения. Данните на МФ сочат, че към края на миналата година общо просрочените задължения в бюджета са 36 696 лв. или 0,3 на сто от него. В края на 2015 година просрочените задължения са били 9,8%, а през 2016-та 4,5%, което показва трайна тенденция на намаляване на просрочените задължения през последните 2 години. В същото време се отчита 70% събираемост на данъците.

Благодарение на допълнително финансиране и постъпили средства, разходите на Общината плавно са се повишили от 9 976 717 лв. през 2015 г., 1 095 1922 лв. през 2016-та,  до 11 366 893 лв. през 2017 г.

В това време намалява общинският дълг, който през 2015 година е бил 5 046 751 лв., след обединяването на заемите през 2016-та, в края на годината е отчетено, че Общината дължи 4 755 905 лв., а през 2017 г. тази сума намалява до 4 668 305 лв.

Коментари