Вашите сигнали

Акция Чистота на учителите в ОУ“Св.Патриарх Евтимий“ в Пещера

Написано от Пещераинфо
Оставот 3 дни да първия учебен ден. О У“Св. Патриарх Евтимий“ е готово да приеме своите ученици. В слънчевото време учители и служители почистиха големите зелени площи, които са прилежащи към училищния двор.
Събрани са зелените отпадъци, теренът е приведен в готов вид, за да приеме децата на 15 септември.

Коментари