Институции

Актуализират плановете за защита при бедствия

Пазарджик. Предстои ново актуализиране на областния и общинските планове за защита при бедствия, както и предприемане на превантивни мерки от страна на институциите по защита на населението при земетресения. Темите бяха обсъдени на провело се в областна администрация заседание на областния щаб за защита при бедствия. В присъствието на зам. областния управител Ваня Минкова и началника на ОУ ПБЗН, комисар Иван Панайотов, членовете на щаба представиха предприетите до момента мерки за предотвратяване на пожари в полския и горски фонд и опазване на земеделски обекти, зърнени храни и фуражи на територията на област Пазарджик. В срок до един месец всички институции и ще представят в областна администрация планове за действие на съответното ведомство при земетресение. Предстои да бъде създадена и допълнителна координация, с цел предотвратяването на пожари с фирмите, които в момента извършват ремонтните дейности по републиканските пътища на територията на областта.

Коментари