Общество

Ако търсите работа в Пещера

Пещера. 

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
ул.”Дойранска епопея” №5

 Работни места за лица с висше образованиe
1        Педагог

Работни места за лица със средно и основно образованиe
4        Работник, поддръжка на пътища
3        Барман
7        Сервитьор
4        Апаратчик, химически процеси
1        Продавач, консултант
3        Обслужващ работник, промишлено производство
1        Манипулант, промишлеността
5        Апаратчик , химически процеси
2        Камериер/камериерка
2        Работник, кухня
2        Общ работник
1        Птицевъд        
1        Животновъд

Коментари