Общество

Ако търсите работа в Пещера

Пещера. 

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
ул.”Дойранска епопея” №5

 Работни места за лица с висше образованиe
1        Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (музика)
1        Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (английски език)
1        Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (химия)
1        Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (математика и информатика)                          
1        Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физика)   
1        Учител спортна подготовка
1        Техник, горско стопанство

Работни места за лица със средно и основно образованиe   
      4        Готвач
      2        Птицевъд
      1       Чистач / хигиенист
      1       Шофьор, линейка
      5        Монтьор, обувки
      6        Машинен оператор, шиене
      2        Рецепционист, хотел
      4        Сервитьор
      2        Работник,кухня
      1        Зареждач, промишлено производство
      3        Машинен оператор, шиене на обувки
      2        Шивач, обувки
      1        Обслужващ работник, промишлено производство
      1        Камериер / Камериерка
      
        

Коментари