Общество

Ако търсите работа в Пещера

Пещера. 

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА

ул.”Дойранска епопея” №5

 

 Работни места за лица с висше образованиe

1 Юрисконсулт

1 Мениджър,реклама

3  Химик

1 Специалист, управление на човешките ресурси

1 Търговски представител 

1 Оператор,блок в електроцентрала

 

Работни места за лица със средно и основно образованиe   

      1        Продавач, разносна търговия       

      6        Монтьор, обувки

      5        Машинен оператор, бутилиране

      3        Общ работник

      3        Барман

      3        Сервитьор

      3        Продавач, консултант

     4         Общ работник

      1        Охранител

      10      Машинен оператор, шиене

       1       Аранжор, витрини / щандове

       1       Стоковед

       1       Обслужващ, магазин

       1       Електротехник, строителен

       1       Контрольор, качество

       5       Машинен оператор, шиене на обувки

       1       Охранител

        

     

Коментари