Общество

Ако търсите работа в Пещера

Пещера. 

 Работни места за лица с висше образованиe
1        Педагог

Работни места за лица със средно и основно образованиe
4        Работник, поддръжка на пътища
2        Дърводелец
14      Шивач
5        Общ работник
3        Барман
7        Сервитьор
4        Апаратчик, химически процеси
1        Продавач, консултант
3        Обслужващ работник, промишлено производство
2        Апаратчик , химически процеси
1        Камериер / камериерка
1        Работник, кухня
1        Животновъд
4        Общ работник, промишлеността

Коментари