Институции

Ако видим гнезда на Бяла американска пеперуда, звъним в Общината

Пещера. Във връзка с писмо от Областна дирекция по безопасност на храните, за констатирано масово излюпване на гъсеници от първо поколение на Бялата американска пеперуда, Община Пещера съобщава, че при наличие на вредителите могат да сигнализират на тел. 0350 6 22 03, вътр.117, Отдел „СДИРР“.
Неприятелят е многояден вид и напада повече от 200 вида културни и диви растения- черница, клен, ябълка, череша, орех, люляк, лоза и др. При масово нападение на гъсениците на Бялата американска пеперуда могат да обезлистят напълно нападнатите растения. Бялата американска пеперуда снася яйцата си по долната страна на листата. След излюпването им гъсениците обхващат няколко листа в паяжинно гнездо и се хранят групово в продължение на 10- 12 дни. Важно условие за успешното извеждане на борбата с Бялата американска пеперуда е изрязването и изгарянето на вече оформените гнезда от гъсеници по дърветата в личните дворове, междублоковите пространства и второстепенните улици. За борба с Бялата американска пеперуда са регистрирани следните продукти за растителна защита: Продукти за растителна защита Активно вещество Доза
Дипел ВП
Дипел 2Х Бацилус турингиензис 0,1%
Дурсбан 4Е Хлорпирифосетил 0,1%
Суперсект 10ЕК Цис транс ципеметрин 0,0125%
Мимик 240ЛВ Тебуфенозид 0,04%

В населени места не могат да се използват ПРЗ: Суперсект 10ЕК и Дурсбан 4Е. Гнездата на вредителя, в периода в който борбата е най-ефективна, представляват паяжинно гнездо, което лесно може да бъде забелязано. У

Коментари