Институции

Администрацията – без бонуси и от комисии и съвети

Всички представители на властта и служителите на държавната администрация няма да могат да получават допълнителни възнаграждения за участия в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други подобни, които не са юридически лица. Това гласуваха на първо четене депутатите днес с промени в закона за администрацията. Досега ограниченията за получаване на допълнителни бонуси бяха само за участие в бордове на дружества с държавно или общинско участие, но не и от различни други видове комисии, работни групи и звена. Нямаше и ограничения за допълнителни средства за лица на политическо ниво в изпълнителната власт и от служители по-ниско ниво в държавната администрация. Сега изрично се записва, че премиерът и министрите, както и на практика всички служители в администрацията, също няма да могат да получават допълнителни бонуси. По време на дискусиите в правна комисия са били повдигнати въпроси за това, че не е ясно колко хора ще засегне промяната, предвижда ли се друга форма на стимулиране на служителите, защото много от дейностите са специфични и трябва да бъдат извършвани от специалисти, няма ли да се стигне до блокиране дейността на органите. Предвижда се, че като външни експерти няма да се привличат служители от администрацията на изпълнителната власт, а на привлечените консултанти външни експерти ще се изплаща възнаграждение, което пък провокирало притеснения няма ли да се увеличат разходите на съответния орган и не се ли получава диспропорция между участващите в съответния орган. Депутатите отхвърлиха промени, внесени от съпредседателя на „Синята коалиция“ Мартин Димитров, който искаше всички допълнителни възнаграждения да бъдат описвани в специален публичен регистър. В правната комисия било припомнено, че след последните скандали около взимани огромни бонуси в различни структури, депутатите направиха промени в закона за държавния служител. С тях те ограничиха силно възможностите за допълнително стимулиране и го обвързаха с атестации и оценки за постигнати резултати. В същото време публичността се гарантирала по закона за публичност на имуществото на висшите държавници. Поправките минаха на първо четене без дебати. Второто четене ще е след лятната ваканция на Народното събрание.

Коментари