Институции

Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Германия

Агенцията по заетостта съвместно с Централата за чуждестранно и специализирано посредничество (ЦЧСП) – Бон набират кандидати за работа като помощен персонал при обслужване на преместваеми обекти при провеждане на изложения, панаири, фолклорни фестивали и други.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
-Занаятчийски и технически способности – познания по дърводелство, железарство, дребни заварки, бояджийство, познания по поддръжка на автомобила и др. в зависимост от обекта и изискванията на офертата;
-Физическа издръжливост (работно време в зависимост от офертата – до 60 часа/седмично.);
-Мобилност;
-При сглобяване и разглобяване на павилионите е необходима бърза и качествена работа;
-Добри и много добри познания по немски език (работи се с клиенти);
-Желателно е кандидатите да имат опит в работата с клиенти, да са учтиви и добронамерени;
-Основни готварски и сервитьорски познания и опит;
-Шофьорска книжка (кат. B; има оферти с изискване за кат. C).

Офертата включва сезонна заетост до 9 месеца в календарната година; подслон и храна, осигурени от работодателя; адекватно заплащане според обичайното за дейността (при 60 часа заетост – 1970 евро/бруто на месец); спазване на установеното от закона максимално работно време.

Кандидатите трябва да подадат в бюрата по труда (ДБТ) следните документи:
-Заявление за посредничество – по образеца на Приложение № 1 – като се посочи с думи точно за какъв тип преместваемо съоръжение/ния кандидатства лицето;
-Молба за назначаване на работа до шест месеца през календарната година в областта на селското стопанство, хотелиерство/ресторантьорството и до девет месеца в областта на изложителството във Федерална република Германия – четливо на немски език (Приложение 3);
-Заверено от ДБТ копие на диплома/и за професионално образование или свидетелство/удостоверение за завършен курс за професионална квалификация;
-Заверено от ДБТ копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяваща трудов стаж в подкрепа на позицията, за която се кандидатства;
-Автобиография на български език, включваща подробна информация за трудовия стаж на лицето, особено ако има стаж и/или опит на подобни на горепосочените обекти;
-Заверено от ДБТ копие на препоръка/и от работодател за професионалните умения на кандидата/ката (при наличие на такива).

Повече информация кандидатите могат да получат на тел. 02/980-87-19 и в бюрата по труда.

 

Коментари