Криминално

319 криминални престъпления през 2018 г. в общините Пещера, Брацигово и Батак

poli kola 1
Написано от Добрина Димитрова

Пещера.Основните усилия на служителите на РУ Пещера през 2018 година са били насочени към изпълнение на целите на МВР за ефективно противодействие на престъпленията срещу личността, собствеността на гражданите и опазване на обществения ред, за съдействие при противодействие на организираната престъпна дейност, корупцията, тероризма и кибер престъпността. Работата на полицията е била насочена към осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, гарантиране на сигурността и опазване на обществения ред по време на българското председателство на Съвета на ЕС.

Според отчета на полицейското еправление са изпълнени задачите за осъществяване на превенция по предотвратяване и пресичане на престъпления по смисъла на чл. 234 и чл.354а от НК, на т.нар. „битова престъпност”, за задълбочаване на сътрудничеството с гражданското общество с цел повишаване бдителността на гражданите, за ограничаване възможностите за наркоразпространение, особено в училищата и увеселителни заведения.

Общо регистрираните криминални престъпления през 2018г. са 319 бр., прекратени са 94 бр. За 2017 г. общо регистрираните престъпления са 309 бр, прекратени са 93 бр. – увеличение с 10 бр.

От тях са разкрити 150 бр. за 2018 г. (66.67%), спрямо 140 бр. за 2017 г. (64.81%).

Общо регистрираните икономически престъпления за 2018 г. са 133 бр., прекратени са 76 бр. За 2017 г. общо регистрираните престъпления са 123 бр., прекратени са 52 бр.- има увеличение с 10 бр. престъпления. От тях са разкрити 34 бр. за 2018 г. (60 %), спрямо 47 бр. за 2017 г. (66 %). Като тенденция се запазва през последните години ръст на регистрираните икономически престъпления, а именно през 2015 г. – 24 бр, 2016 г. – 80 бр, 2017 г. – 123 бр. спрямо 133 бр. за 2018 г., което се дължи на засилената работа на служителите по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с държането и разпространението на апкцизни стоки без бандертол и незаконния добив на дървен материал на обслужваната територия. 

 

 

Коментари