Общество

22 май- Световен ден на биологичното разнообразие

duzhd1
Написано от Димитър Насков

Всяка година на 22 май отбелязваме Световен ден на биологичното разнообразие (International Day for Biological Diversity). Поради географското си положение, релеф и климатични условия България притежава едно от най-богатите сред европейските страни и най-съхранено биологично разнообразие. Отбелязва се по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 1995 г. в деня на влизане в сила през 1993 г. на Международната конвенция за биологичното разнообразие, подписана на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия Разработването на нормативната база за управлението, опазването и ползването на биологичното разнообразие в страната е финализирана в края на 2004 година, като съответните нормативни документи са хармонизирани с европейските директиви в направлението “Природа”. Разработени са 35 планове за управление на защитени територии и планове за действие за 35 застрашени животински и растителни видове. Създадена е информационна система за биологичното разнообразие.

Коментари