Институции

Членовете на Комитета на регионите си избраха нов председател

Написано от Величка Ачева

Брюксел. Комитетът на регионите има нов председател, съобщи кметът на Пещера Николай Зайчев. В белгийската столица Брюксел той участва в редовното заседание на най-големия орган, представляващ местните власти в ЕС. След изтичане на мандата му, Марку Маркула (FI/ЕНП), който оглавяваше Европейския комитет на регионите две години и половина предаде председателството на Карл-Хайнц Ламберц (BE/ПЕС). Членовете на Комитета се събраха в Брюксел и за да обсъдят основни политики на ЕС като Общата селскостопанска политика след 2020 г. и неотдавнашния зимен енергиен пакет на ЕС. Комисар Моедаш ще води дискусии по средносрочния преглед на програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“, а комисарят по транспорта Булц ще се присъедини към членовете на КР за обсъждане на бъдещето на мобилността с ниски емисии и Механизма за свързване на Европа. Глобалните мерки за устойчивост също ще бъдат поставени на приоритетно място в дневния ред с идеи за това по какъв начин градовете и регионите могат да допринесат за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН.

Коментари