Институции

Целевата субсидия за капиталови разходи осигурява възможност за проектиране

Написано от Величка Ачева

Пещера.В бюджета за 2018 г. на Община Пещера бе приета програма за капиталовите разходи в размер на 9 081 772 лв. Сумата е сбор от 6 266 601 лв. по бюджета и 2 815 171лв. по ОП“Регионално развитие“ 2014-2020 г. Най-мащабният проект, за който са отпуснати близо 5 милиона лева е ремонта на околовръстното шосе.

С гласуваните средства на заседанието на Общински съвет бе одобрено разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 241 400 лв. както следва:

Доставка и монтаж на термо помпа за нуждите на Общинска администрация, гр. Пещера  в размер на 58 000 лв.

"Проектиране на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера в размер на 30 000 лв.за следните проекти:

1. Проект за реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ""Стефан Кънчев"", гр. Пещера, от ос.т. 27 до ос.т. 13 с дължина 660м

2. Проект за реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ""Чаталджа"", гр. Пещера, от ос.т. 46 до ос.т. 109 с дължина 245м

3. Проект за реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ""Христо Ботев"", гр. Пещера, от ос.т. 425 до ос.т. 586 с дължина 305м

4. Проект за реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ""Владимир Рилски"", гр. Пещера, от ос.т. 439 до ос.т. 529 с дължина 155м

5. Проект за реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ""Опълченска"", гр. Пещера, от ос.т. 440 до ос.т. 431 с дължина 170м

6. Проект за реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ""Беглика"", гр. Пещера, от ос.т. 432 до ос.т. 431 с дължина 55м

7. Проект за реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ""Панорама"", гр. Пещера, от ос.т. 67 до ос.т. 439 с дължина 460м"

Проектиране основен ремонт на Общински пазарУПИ-I-пазар кв. 129 гр. Пещера в размер на 8 024 лв.

Проект за благоустрояване на публични пространства в гр. Пещера, участък от ул. "Дойранска епопея", участък от ул. "Георги Зафиров" и ул. "Димитър Горов"  в размер на 18 000 лв.

„Реконструкция на ул. Хан Пресиян от ос. т. 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера) до ос. т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос. т. 630 (кръстовище с републикански път III-337 Пещера – Брацигово) и реконструкция на ул. Сокола от ос. т. 387 до ос. т. 376А" в размер на 73 400 лв.

Работен проект за рекултивация на депо за битови отпадъци в имот с индентификатор 56277.3.1289 в размер на 12 376 лв.

Изграждане на видео наблюдение на гр. Пещера в размер на 21 300 лв.

Доставка на сървъри – 2 бр. в размер на 10 000 лв..

Доставка на UPS (Непрекъсваемо ТЗУ) – 1 бр. в размер на 3 500 лв.

Закупуване на барабанен скенер  в размер на  800 лв.

Мултифункционално устройство за фронт офиса  1 бр.в размер на 6 000 лв.

 

Коментари