Институции

С куче на курорта, но според Наредбата за ред и гледане

Написано от Димитър Насков

Пещера.  Община Пещера уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче съгласно Общинската Наредба за реда и условията за гледане на животни и птици на територията на община Пещера. 

                Всеки стопанин на куче е длъжен: 
• да разхожда кучето си с нашийник и повод.

• да не оставя кучето си без надзор, като не допуска то да проява агресия на обществени места и не нарушава спокойствието на гражданите.

• да събира фекалиите му при разхождането му на публични места.

• при разхождане на куче, да носи в себе си съответните документи – ветеринарномедицински паспорт и документ за платена такса. Като същите при поискване се предоставят за проверка на длъжностните лица.

При констатиране на нарушения, извършителите се наказват с глоба до 200 лв.

Коментари