Общество

Световен ден на туризма

Написано от Димитър Насков

Отбелязва се от 1980 г. с решение на третата сесия на Генерална асамблея на Световната организация по туризма в Торемолинос, Испания (септември 1979). Годишнина от приемането на Устава на организацията /1970/. 

Целта е да се насърчава усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот.
Всяка година, на общо събрание, Изпълнителния комитет на Световната организация по туризъм избира мото, под което се провежда денят на туризма. Мотото отразява значимата роля на туризма и връзките му с различните сфери на обществения живот.

Коментари