Общество

Разсъждения за такса смет

Написано от Добрина Димитрова

Пещера.Такса битови отпадъци у нас се определя на базата на данъчната оценка на имотите. Дали е справедливо – всеки сам може да реши. Но е факт, че в къща от 100 кв.м. в центъра на Пещера в момента таксата за 1 година е 40 лв. В това жилище може да живеят и 2 и 6 човека, които произвеждат различно количество боклук. Тази сума, която в момента се събира е недостатъчна, за да обезпечи услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места през 2019 г.

В конкретния случай, Община Пещера успя да запази таксата до този момент, докато в другите общини тя беше вдигната още миналата година. Днес обаче се знае колко точно трябва да бъде увеличението и на това бяха базирани 3 варианта, които трябва да осигурят недостатъчните близо половим милион лева. Разчетите са направени след като Общината успя да си организира претоварна площадка, закупи нова техника и големи контейнери.

Цифрите показват, че благодарение на претоварването се извозват само големите контейнери, което спестява над 6000 лв. само от извозването на отпадъка до Регионалното депо. Преди да се закупят новите машини сметоизвозващите камиони са правили 170 курса до депото, които са стрували 7660 лв.. Сега, с претоварването на сметта на обособената за това площадка, се правят 40 курса, които струват 1550 лв.

Освен това ОП“Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ успяха през тази година да закупят 700 броя кръгли кофи с вместимост 110 литра, още 100 кошчета за боклук бяха монтирани в обществените части на населените места. Бяха поставени и подменени големи контейнери.

През 2016 г. също бяха закупени 700 кофи тип „Мева”, 30 контейнера тип „Бобър“ и 18 четири кубикови контейнера.

Община Пещера работи и по изграждането на 7 площадки за строителни отпадъци, за което гражданите няма да плащат.

Има няколко причини за предлаганото увеличение:

– Нови и повишени такси за депониране на отпадъка в Регионалното депо

– Увеличение на плащаните на РИОСВ отчисления

– Непрекъснато увеличаващия се боклук, който се изхвърля

Хубаво е да се знае, че за тази година от такса смет ще се съберат около 1 200 000 лв. За следващата са необходими над 1 600 000 лв.

Срещу тези суми, ние гражданите получаваме:

  • Осигуряване на съдове за битовите отпадъци;
  • Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инстанции и съоръжения за обезвреждането им;
  • Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;
  • Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

А в повечето случаи ние осигуряваме:

  • Изхвърляне на отпадъците, където ни падне, защото коша или контейнерът ни е на 20-30 м.
  • Запалване на контейнерите, защото си изхвърляме сгурията с въглените в тях
  • Къртене на кошчетата по парковете
  • Изхвърляне на небитови отпадъци по тротоарите, площи около населените места и образуването на нерегламентирани сметища
  • Неразбиране на нуждата от разделно сметосъбиране, защото това ще изисква някакво старание и усилие от наша страна

И още много може да се изпише. Когато ти кажат, че нещо поскъпва със 100% звучи страшно, когато това увеличение означава да живееш в центъра на града, да ползваш къща от 100 кв.м. и да плащаш 70 лв. на година, за да ти взимат боклука от дома, да го извозват на 24 км, да ти чистят парковете, за да можем спокойно да си хвърляме чашите от кафе, фасовете, да си плюем семките, където ни падне, да учим и децата си на това…

И малко снимки за нашата култура:

 

izgorial konteiner

Архив

 

Коментари