Институции Общество

Разговор за толерантността

Написано от Величка Ачева

Пещера.В седмицата на толерантността в СУ“Св.Климент Охридски“ в Пещера беше организирана кръгла маса посветена на темата. Организатор на събитието, събрало представители на различни институции- Община Пещера, Районното управление на МВР, учители и ученици от другите училища в общината, председателят на училищния съвет адвокат Радка Кръстева и нотариус Георги Връбчев, бе ученикът Велко рангелов. Възпитаникът на гимназията е представител на пазарджишка област в Съвета на децата към ДАЗД. Велко бе подготвил презентация за толерантността, видовете толерантност.

Той накара присъстващите да се запитат те самите дали са толерантни хора. След това участниците в разговора говориха за това дали присъства толерантността в институциите, споделиха положителни практики.

Първа говори образователният експерт в Община Пещера Диана Балканджиева. Тя даде пример за толерантните отношения между институциите при работата по механизма за обхват на отпадналите ученици. Другият аспект на толерантността са отношенията между етносите, изтъкна Балканджиева. В Община Пещера има представители на различни етнически и религиозни общности, но те съжителстват в спокойствие и разбирателство. Друг поглед по темата представи Георги Якофов от Детска педагогическа стая. Той сподели, че работят с много проблемни деца. На тях специалистите обясняват, че хората отговарят на нашето отношение. Ако ние се отнасяме добре, ще получаваме същото отношение. Умните и възпитани хора са толерантни хора, допълни Якофов.

Радка Кръстева изтъкна, че толерантността е въпрос на възпитание, формира се в семейството и училището, а Георги Връбчев допълни, че толерантността е двустранен процес. Липсата на толерантност означава нарушаване на правата на хората в неравностойно положение.

В дискусията активно се включиха и самите ученици, които четоха притчи, споделяха личния си опит.

А практически пример за толерантност между учители и ученици показа сформираната музикална група, в която участват двама учители и двама ученици.

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Коментари