Институции Топ новини

Представиха проекта за обновяване на част от централната градска част

Написано от Величка Ачева

Пещера

Обществено обсъждане на предложението за инвестиционен проект за обект "Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по кадастралната карта на територията на гр. Пещера" се проведе днес. Участие в него взеха кметът Николай Зайчев, заместник-кметът Зехра Алиш, главният архитект Атанас Васев, директорът на дирекцията, която се занимава с европейските проекти инж. Веселин Джелатов и директорът на правната дирекция Цветан Христов. Община Пещера, ще кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г..

Подробности какво предвижда проекта представи арх. Васев. Той уточни, че предложението обхваща градинката срещу общината, пространството пред сцената и фонтана. Останалите площи в центъра по плана на града са улици, които не могат да се ремонтират по Програмата за развитие на селските райони, в която попада Пещера.

Проект на нова визия на фонтана и площта около него в центъра на града.

Общата площ, която ще бъде обновена е 6250 кв.м. ще се запазят тези части от инфраструктурата, които са в добро състояние. настилката от реолит ще бъде почистена, както и подпорните стени, които завършват с мрамор. Повечето цветарници също ще се запазят.

Ще се преработят алеите в зелените площи, там ще бъдат подменени настилките. Ще се обособят нови кътове за сядане. Ще се изгради фонтанка, обградена с пейки и нови цветарници. Ще се преработи зоната на детската площадка, която е в лошо състояние. Там за децата ще бъде осигурено многофункционално съоръжение, около което ще се оформят нови цветарници и пейки. В тази зона ще се преместят и масите за шах.

Предвидено е изграждане на парково осветление. в момента градинката не е осветена.

Чинарът пред общината ще се запази и освети.

Фонтанът ще се преработи основно.Частично ще се запазят някои стени. Ще се изгради съвременно съоръжение.

Новите настилки ще бъдат естествени – каменни плочки, а на определени места като акцент ще се поставят павета.

Коментари