Региона

Още брациговци чакат дърва за отопление

Написано от Димитър Насков

Брацигово. 555 са подадените заявления на граждани от Брацигово за доставка на дърва сочи справка на ТП ДГС "Пещера". Към 8 октомври са изпълнени 344 от тях. Горското поделение се ангажира да продължи с изпълнението на оставащите 211-неизпълнени заявления на брациговци, до края на календарната година. Цената на дърва за огрев тази година са : 42 лв. с ДДС за бук и габър, за зимен дъб ще се плаща по 43.20лв. на кубик, 28.80лв. с ДДС струват на потребителите дърва от вид трепетлика.  Смърч, ела, бял и черен бор се харчат по 33.84лв с ДДС за кубик. В справката подписана от вр.И.Д. директор инж. Пенка Балабанова се уточнава, че ТП ДГС " Пещера" не разполага със собствен транспорт и превозът се осъществява от лицензирани фирми за транспорт на дървесина.

Коментари