Култура Общество

От пощата: Посещение на „Етъра“

Написано от Величка Ачева

Членовете на Клуб СИБ „ Вяра и надежда“ от с. Капитан Димитриево с председател Георги Стоянов Стефанов посетиха оригиналния етнографски парк „Етъра“, който съхранява и популяризира традиционните занаятчийски прозводства и домашни занаяти. Видяхме майстори бакърджии, ножари, сарачи, тъкачи. На открито наблюдавахме процеса по изработването на плетива от шума. Посетихме и билкопродавницата, шекерджииницата ни достави незабравимо угощение със стародавни сладкарски изделия. От фурната се разнасяше мирис на топли симиди и гевреци, който ни върна назад във времето. От малките павилиони за сувенири си закупихме книжки и подаръци за близки и приятели. След  тази разходка по калдаръмите на времето, посетихме шипченската църква, на която главния купол и четирите малки позлатени кубета привличаха погледите ни преминавайки през Шипченския проход. Прибрахме се по домовете си  живи и здрави, заредени с положителна енергия от българщината, като си обещахме в най- скоро време нова екскурзия.

Таня Попова

Коментари