Общество

Отбелязваме Световния ден на детето

Написано от Димитър Насков

Отбелязва се всяка година по призив на ООН в различните страни през различни дни (по решение на правителствата). 

Денят отбелязва приемането на Декларация за правата на детето (20 ноември 1959 г. от 14-ата сесия на Общото събрание на ООН) и на Конвенцията по правата на детето (20 ноември 1989 г. от 44-ата сесия на Общото събрание на ООН).  Страната ни е на първо място по изоставени деца в Европейския съюз. Повече от 3 хиляди деца в България живеят лишени от семейна среда и родителска грижа. А иначе… „Държавите – страни по Конвенцията, признават правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответствуващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие.“

Коментари