Култура

Общото събрание на  Народно читалище „Развитие-1873„  е на 19 март

chitali6te peshtera
Написано от Димитър Насков

Пещера. На основание чл.16 ал 2, т.1 от ЗНЧ и чл.19 т.1 от Устава на читалището,                                          Настоятелството свиква  Общото събрание на  Народно читалище „Развитие-1873„   гр. Пещера на 19 март 2019 г. от 17.30 ч. в салона на читалището с

                                                              Дневен ред:

 

                1. Отчетен доклад за дейността на читалището през 2018 г..

                                                                                   докл. Председателят

                2. Отчет за изпълнение на годишния Бюджет за 2018 г.

                                                                                    докл. Председателят

                3. Доклад на проверителната комисия.

                                                                           докл. П-лят на комисията

                4. Приемане на план за работа през 2019 г.

                                                                                          докл. Секретарят

                5. Приемане Бюджет на Читалището за 2019 г.

                                                                                     докл. Председателят

                6. Оповестяване счетоводната политика на читалището 

                    и приемане на Бюджет за стопанска дейност за 2019 г.

                                                                                     докл. Председателят

               7. Попълване състава на Настоятелството на НЧ“Развитие – 1873“.

                  

Коментари