Политика

Общинските съвети ще имат собствен апарат и чиновници

Написано от Димитър Насков

В общинските администрации ще се създаде звено, което да подпомага работата на общинския съвет, решиха депутатите с промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Те бяха приети на първо четене. Звеното ще е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет. Служителите ще се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Подробностите по процедурата ще бъдат обсъдени и предложени преди второ четене. Председател на общински съвет, работил в държавно или общинско учреждение, ще може да заеме предишната си длъжност, реши още Народното събрание. Работното място ще се пази, ако са работили в държавно или в общинско учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50% държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация. Ако длъжността е закрита, председателят на общинския съвет ще има право да заема друга равностойна длъжност в същото или в друго държавно или общинско учреждение или предприятие. Депутатът от БСП Дора Янкова, която е една от вносителите и бивш кмет на Смолян, каза, че промените частично решават проблемите при сътрудничеството между кметовете и общинските съвети. Останалите вносители са Емил Христов (ГЕРБ), който е бивш председател на общинския съвет в Стара Загора, и Искрен Веселинов ("Обединени патриоти"), който също е бил председател на общинския съвет в Русе.

Източник : / Дневник /

Коментари