Институции

Минимум 50% трябвало да са кастрираните кучета до 1 година

Написано от Димитър Насков

Министерският съвет прие нова национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в страната. Но, НСОРБ възрази срещу липсата на държавно финансиране за възложените нови ангажименти за местните власти. В програмата е заложено извършване на преброяване на безстопанствените животни по общини. Минимум 50% трябва да са кастрирани до 1 година. Животните ще бъдат залавяни и транспортирани до ветеринарна амбулатория, където ще им бъдат направени кастрация, маркиране, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и издаване на паспорт. След това ще бъдат върнати обратно до мястото, където са били заловени. Предвидено е организиране на информационни кампании за запознаване на обществеността с основните аспекти на проблема и възможностите за неговото решаване.

Коментари