Общество

Международен ден за отмяна на робството

Написано от Димитър Насков

2 декември -ден, посветен на борбата срещу робството – празник на всички нации, които са били поробени в някакъв исторически период.
Чества се по решение на Общото събрание на ООН в деня на приемането през 1949 г. с резолюция 3176 на Общото събрание на Конвенцията за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция (в сила от 25 юли 1951 г.).

Коментари