Институции

Кметът на Община Пещера ще вземе участие в 132 пленарна сесия на Комитета на регионите

Написано от Величка Ачева

Брюксел.Днес на заседанието се предвижда дебат за ролята и правомощията на местните и регионалните власти в ЕС с г- жа Corina Creţu , член на Европейската комисия, отговаряща за регионалната политика.

В Четвъртък ще има дебат за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС с главния преговарящ Мишел Барние.

В дневния ред на пленарната сесия са включени 21 становища:

 • Резолюция на общите разпоредби, докладчици: Catiuscia Marini (IT / ПЕС) и Michael Schneider (DE / ЕНП)
 • Предложение за регламент за Европейския фонд за регионално развитие и за Кохезионния фонд ,докладчик: Michiel Rijsberman (NL / АЛДЕ)
 • Предложение за регламент относно специалните разпоредби за цел "Европейско териториално сътрудничество" (Interreg) , докладчик: г -жа Marie-Antoinette Maupertuis (FR / EA)
 • Предложение за регламент относно Европейския социален фонд плюс, докладчик: Susana Díaz Pacheco (ES / ПЕС)
 • Регламент относно трансграничния механизъм , докладчик: Bouke Arends (NL / ПЕС)
 • Реформа на ОСП, генерален докладчик: г-н Guillaume Cros (FR / ПЕС)
 • Европейски фонд за приспособяване към глобализацията , генерален докладчик: Ximo Puig (ES / ПЕС)
 • Модели на местната енергийна ангажираност и ролята на местните енергийни общности в прехода към енергия в Европа, докладчик: Mariana Gâju (RO / ПЕС)
 • Предложение за регламент относно минималните изисквания за повторна употреба на водата , докладчик: Oldřich Vlasák (CZ / ECR)
 • Космическата програма на Съюза и Агенцията за космическата програма на Европейския съюз , докладчик: Andres Jaadla (EE / АЛДЕ)
 • "Финансиране за устойчив растеж " , докладчик: г-н Tilo Gundlack (DE / ПЕС)
 • Програмата за единния пазар , докладчик: Deirdre Forde (IE / ЕНП)
 • Данъчно облагане на цифровата икономика " , докладчик: Jean-Luc Vanraes (BE / АЛДЕ)
 • Европейски солидарен корпус и новата стратегия на ЕС за младежта , докладчик: г-н Matteo Luigi Bianchi (IT / ECR)
 • Програма "Цифрова Европа" (2021 г. до 2027 г.) , докладчик: Markku Markkula (FI / ЕНП)
 •  Пакет "Разширяване" , докладчик: г-н Franco Iacop (IT / ПЕС)
 • Съседи и света , главен докладчик: Hans Janssen (NL / ЕНП)
 • Реформа на ЕС и подкрепа за стабилизиране , докладчик: Olga Zrihen (BE / ПЕС)
 • Програма InvestEU , докладчик: Konstantinos Agorastos (EL / ЕНП)

Приемането на Резолюция за приоритетите за работната програма за 2019 г. на Европейската комисия се предвижда в четвъртък, 6 декември.

 

Коментари