Институции

Канят жителите на публично обсъждане на проектобюджета на Община Пещера за 2018 г.

Написано от Димитър Насков

Кметът на Община Пещера Николай Зайчев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта на обществено обсъждане на проектобюджета на Община Пещера за 2018 г. Общественото обсъждане ще се проведена 12.01.2018 година (петък) от 17 часа в салона на НЧ „Развитие“- Пещера.
Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2018 година.
Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2018 година.
Проектобюджета на Община Пещера за 2018 г ще да бъде публикуван на интернет-страницата на общината – www.peshtera.bg на 11.01.2018 г.
Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: mayor@peshtera.bg.

Коментари