Вашите сигнали

Изпратихте ни красива цъфтяща роза

Написано от Величка Ачева

Наш читател ни изпрати тази снимка изненадан от цъфналата през януари роза.

Коментари