Любопитно

Денят на числото Пи

Написано от Димитър Насков

14-ти март е световният ден на числото Пи. Денят е избран, тъй като 3,14 представлява подредбата на месеца и деня в календара. За негови откриватели могат да се приемат още жителите на древна Месопотамия. Те забелязали, плетейки кошници, че за да се направи точният диаметър, материалът, който трябва да се използва, бил 3 пъти по-голям от дължината на обиколката. Те не го формулирали, естествено, по такъв начин, но практически го използвали. Предполага се, че числото Пи е в основата и на строежа на знаменития Соломонов храм в Йерусалим, както и на египетските пирамиди в Гиза, в чиито пропорции е заложено числото 3,1416.

Обозначението π е използвано за пръв път от английския математик Уилям Джонсън през 1706 г. След публикуването на работата на швейцарския математик, физик и астроном Леонард Ойлер, успял да изчисли стойността на пи с точност до 153 знака след десетичната запетая, от 1736 г. насам това обозначение става официално.

Ако искаме да сме прецизни, можем да отбележим Международния ден на числото Пи точно в 01:59 часа, защото съкращението на математическата константа 3,14 продължава с цифрите 1, 5, 9.

Коментари