Вашите сигнали Любопитно

В Гимназията броят часовете до Коледа.Програмата е дело на ученик

Написано от Величка Ачева

Пещера.Ученикът ог СУ"Св.Климент Охридски" Васил Мадин(10клас) написа програма, която ще отброява оставащите часове до Коледа. На фона на подбрана колекция Коледни песни. Така децата по време на междучасията могат да се наслаждават на хубава музика и да броят минутите до най-чакания празник.

Коментари