Институции Общество

Бюджетът на общината ще е близо 19 милиона лева

Написано от Величка Ачева

Пещера.В залата на НЧ“Развитие“ в Пещера беше проведено обществено обсъждане на предлагания от общинската администрация Бюджет за 2018-та година. Общият размер на бюджета за 2018 г. ще бъде близо 19 милиона лева. В тях са включени 9 774 693 лв. или 51% от общата сума за местни дейности и държавно делигирани дейности в рамките на 8 810 807 лв.

Държавното финансиране е 72%, а заложените общински приходи са в размер на 3 181 847 лв., обясни пред присъстващите общински служители, съветници и малцина граждани кметът Николай Зайчев.

като цифра предвидените капиталови разходи са много оптимистични 6 122 101 лв., коментира кметът. Но те са основно целеви, като най-голямата сума е близо 5 милиона лева за ремонта на околовръстното шосе.

Като цяло бюджетът е по-висок от миналогодишния. Това се дължи на няколко причини. Основната е по-високата издръжка на държавно делигираните дейности. Минималната работна заплата бе повишена на 510 лв. Най-сериозен е ръстът в сектор „Образование“, където Общината ще получи над 600 000 лв. повече спрямо миналата година заради по-високите заплати.

Основен акцент в новия бюджет е запазването на местните данъци и такси и преди всичко това, че такса битови отпадъци няма да бъде увеличавана, въпреки че Общината вече ще кара сметта до Регионалното депо.

Градоначалникът обясни, че в момента подобно увеличение не може да бъде обосновано, тъй като няма яснота колко точно ще се повишат разходите. Събираните до момента и отново заложени в бюджета малко над 1 милион лева от таксата се формират основно от бизнеса. Фирмите плащат 4 пъти повече от домакинствата в трите населени места, от които постъпват малко повече от 200 000 лв. За сравнение най-голямото предприятие в общината „Биовет“ плаща такса в размер на близо 160 000 лв.

Николай Зайчев отново подчерта, че е важна ролята на гражданите, които ще трябва да започнат да събират разделно своите отпадъци, така че в крайна сметка да се депонира по-малко смет на Регионалното депо, което пък ще означава по-малък разход. От това ще зависи дали в бъдеще ще бъде променяна такса смет.

„Вече сме обявили обществена поръчка за нова сметосъбираща и сметоизвозваща техника. Със събраните около 1 200 000 лв. от глобите заради старото сметище ще закупим багери, сметосъбирачни машини и два камиона за извозване до депото. В същото време работим и по процедурата за изграждане на претоварна станция, която ще бъде разположена на площадката, която бяхме определили за неосъществената компостираща инсталация.

През последните седмици имахме сериозни проблеми със запалвания на досегашното сметище. десетки тонове пръст бяха извозени до него, а дни наред големи багери, предоставени от „Биовет“АД работиха, за да може да се стигне до мястото на горене. На този етап проблемът е решен, самото сметище е заравнено и до известна степен запръстено. Предстои да кандидатстваме с проект за неговото рекултивиране“, обясни пред присъстващите на общественото обсъждане Зайчев.

В Бюджета са заложени 40 000 лв. за спортните клубове, 83 000 лв. за озеленяване, 132 000 лв. са предвидени за издръжка на музеите в Пещера и Радилово и крепостта „Перистера“, 74 000 лв. са определени за изпълнение на Културния календар на Общината.

Почти 211 000 ще струва уличното осветление, 35 000 лв. са предвидени за ремонт на поливния водопровод. 246 000 лв. ще бъдат платени като отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Бюджетът трябва да бъде приет от Общинския съвет на заседание до края на месец януари.

Коментари